Лабораторна робота №8 Виконав: Сабаш О icon

Лабораторна робота №8 Виконав: Сабаш ОНазваниеЛабораторна робота №8 Виконав: Сабаш О
Дата конвертации03.01.2013
Размер49.82 Kb.
ТипЛабораторна робота
источник
1. /1 - 15/1/1.DOC
2. /1 - 15/1/LR1.DOC
3. /1 - 15/1/Lr ь1.doc
4. /1 - 15/1/Lr1(GOOD).DOC
5. /1 - 15/1/Лабораторна робота ь1.doc
6. /1 - 15/10/Lr ь10.doc
7. /1 - 15/10/Задача 1.doc
8. /1 - 15/11/11.DOC
9. /1 - 15/13/Лабораторна робота ь13.doc
10. /1 - 15/14/Лабораторна робота ь14.DOC
11. /1 - 15/15/~$тулка ь15 1.doc
12. /1 - 15/15/Титулка ь15 1.doc
13. /1 - 15/2/2.doc
14. /1 - 15/2/2_zadacha_2_19.doc
15. /1 - 15/2/LR2.DOC
16. /1 - 15/2/~$2.doc
17. /1 - 15/2/~$LR2.DOC
18. /1 - 15/2/~$тулка ь2.doc
19. /1 - 15/2/Титулка ь2.doc
20. /1 - 15/3/Титулка ь3.doc
21. /1 - 15/4/Лабораторна робота ь4.doc
22. /1 - 15/5/Лабораторна робота ь5.DOC
23. /1 - 15/6/Лабораторна робота ь6.doc
24. /1 - 15/7/Лабораторна робота ь7.doc
25. /1 - 15/8/LR8.DOC
26. /1 - 15/9/LR9.DOC
27. /1 - 15/Лабораторна робота ь4.doc
28. /1 - 15/Лабораторна робота ь5.DOC
29. /1 - 15/р13.doc
Лабораторна робота №1 Визначення густини тіл правильної геометричної форми Мета роботи освоїти один із методів визначення густини тіл. Прилади і матеріали
Лабораторна робота №1 визначення густини тіл правильної геометричної форми мета роботи: освоїти один з методів визначення густини тіла
Лабораторна робота №1 Визначення густини тіл правильної геометричної форми Викладач В. А. Рудницький
Лабораторна робота №1 Визначення густини тіл правильної геометричної форми Викладач А. А. Хоменко
Теоретичні відомості
Лабораторна робота №10 Визначення коефіцієнта в’язкості рідини за падінням кульки в рідині (метод Стокса) Викладач А. А. Хоменко
Лабораторная работа №10 №140 Найти коэффициент внутреннего трения азота при нормальных условиях, если коэффициент диффузии для него при этих условиях равен 0,142 см 2 /с
Лабораторна робота №11 Визначення коефіцієнта поверхневого натягу рідини методом
Лабораторна робота №13 Тема: "Дослідження електростатичного поля"
Міністерство освіти та науки України
Лабораторна робота №15 Вимірювання опору методом моста постійного струму Викладач А. А. Хоменко
Лабораторна робота №2 Вивчення законів кінематики і динаміки поступального руху Мета роботи експериментально перевірити закони кінематики і динаміки поступального руху. Прилади і матеріали
Задача №19
Лабораторна робота №2 визначення законів кінематики динаміки поступального руху мета роботи: експериментально перевірити закони кінематики й динаміки поступального руху
Лабораторна робота №15 Вимірювання опору методом моста постійного струму Викладач А. А. Хоменко
Лабораторна робота №3 Вивчення основного закону обертального руху Викладач В. А. Салогуб
Лабораторна робота №4 Визначення моменту інерції маховика
Лабораторна робота №5 дослідження залежності деформації розтягу стержня від прикладеної сили (перевірка закону гука)
Вивчення зіткнення куль
Лабораторна робота №7 Визначення універсальної газової сталої методом зміни тиску
Лабораторна робота №8 Виконав: Сабаш О
Лабораторна робота №9 визначення відношення теплоємностей повітря при сталих тиску І об’ємі мета роботи: навчитися визначити параметри теплообміну при різних газових процесах
Лабораторна робота №4 «визначення моменту інерціі маховика»
Лабораторна робота №5 дослідження залежності деформації розтягу стержня від прикладеної сили (перевірка закону гука)
Лабораторна робота №13 Тема: "Дослідження електростатичного поля"

Міністерство освіти і науки України

Житомирський державний технологічний університет


Кафедра фізики

ГГ-4


Лабораторна робота №8


Виконав: Сабаш О. .


Перевірив: Хоменко А.А.


Житомир

2005

Лабораторна робота №8


ВИЗНАЧЕННЯ СЕРЕДНЬОЇ ДОВЖИНИ ВІЛЬНОГО ПРОБІГУ І ЕФЕКТИВНОГО ДІАМЕТРА МОЛЕКУЛ ПОВІТРЯ


Мета роботи: навчитися проводити нескладний експеримент з визначенням параметрів мікропросвіту.

Прилади і матеріали: установка, змонтована на штативі, секундомір, склянка, терези, важки.


Теоретичні відомості та опис установки

Щоб знайти довжину вільного пробігу молекули газу через безпосередньо вимірювані величини, скористаємось формулою, що виражає залежність коефіцієнта внутрішнього тертя (в’язкості) від середньої довжини вільного пробігу і середньої арифметичної швидкості молекул ucp:, де p — густина газу.

Визначивши звідси довжину вільного пробігу і величину p, з рівняння Менделєєва – Клапейрона знайдемо: , або .

Коефіцієнт в’язкості газів можна знайти, скориставшись формулою Пуазейля, що виражає через безпосередньо вимірювані параметри газового потоку в капілярі: , де V – Об’єм газу, що пройшов через трубку через час t; Δp – різниця тисків на кінці трубки; r, b – відповідно радіус і довжина капіляра.

Підставивши у , знайдемо

, де .

Ефективний діаметр молекул можна визначити, користуючись формулою .

Замінивши у цій формулі n виразом: , дістанемо формулу для ефективного діаметра молекул , де T , p — відповідно температура і тиск, при яких проходить дослід і значення яких беруть з показів барометра і термометра, що є в лабораторії;
p0, T0 — відповідно тиск і температура за нормальних умов; n0=2.69*1026 м-3 — число Лошмідта;
— середнє значення з п’яти визначених за формулою .


Порядок виконання роботи

Заповнити трубку на три чверті водою і відмітити рівень h1 води.

Відкрити кран і почекавши, коли вода почне витікати з трубки краплями, підставивши попередньо зважену склянку і ввімкнути секундомір.

Коли в склянці буде приблизно 50 … 80 см3 води, закрити кран і одночасно зупинити секундомір.

Відмітити новий рівень h2 води.

Зваживши склянку з водою і знаючи масу порожньої склянки, визначають об’єм води, що зайшов у трубку через капіляр.

За формулами і підрахувати середню довжину вільного пробігу й ефективний діаметр молекули повітря. Різницю тиску визначити за формулою , де р0 — густина води при температурі досліду; h1 , h2 — висота стовпчика води, відлічена від місця витікання води.

Дослід повторити п’ять разів. Результати вимірювань і підрахунків записати в таблицю:
п/п

t, с

h1, мм

h2, мм

р, Па

V, см³

λ, м

λ, м

α, м

α, м

1

109

200

145

1690,5

50

2,57*10-8

0,01*10-8

0.189*10-9

0

2

106

200

155

1739,5

50

2,58*10-8

0

0.189*10-9

0

3

107

200

155

1739,5

50

2,60*10-8

-0,02*10-8

0.188*10-9

0,001*10-9

4

107

195

155

1715

50

2,57*10-8

0,01*10-8

0.189*10-9

0

5

108

195

155

1715

50

2,59*10-8

-0,01*10-8

0.189*10-9

0

Ср

107,4

198

153

1719,9

50

2,58*10-8

0,01*10-8

0.189*10-9

2*10-13


=7·10-17 ; Т = 20°С = 293 К; Р = 98420 Па; ; L = 44,8·10-3м; r = 0,1·10-3м; ; , де n0=2.69·1026 м-3 (число Лошмідта)

λ1 = =2,57·10-8м

λ2 = =2,58·10-8м

λ3 = =2,60·10-8м

λ4 = =2,57·10-8м

λ5 = =2,59·10-8м


Задача

Найти среднюю длину свободного пробега молекул азота при температуре 17°С и давлении 104н/м2.


Розв’язок

, , де n0=2.69*1026 м-3 — число Лошмідта

d(Na) = 3·10-10v – за табличними даними

λ =

Відповідь: λ = 10-7м
Похожие:

Лабораторна робота №8 Виконав: Сабаш О iconДокументи
1. /ЛАБОРАТОРНА РОБОТА ь2.doc
2. /ЛАБОРАТОРНА...

Лабораторна робота №8 Виконав: Сабаш О iconЛабораторна робота Визначення прискорення тіла у рівноприскореному русі
Завдання Визначити при­скорення кульки під час її галь­мування на горизонтальній по­верхні після скочування похи­лим жолобом
Лабораторна робота №8 Виконав: Сабаш О iconКурсова робота з навчальної дисципліни «Аудит» на тему: «Аудит доходів підприємства» Виконав
Мета, завдання, нормативно-правове та інформаційне забезпечення аудиту доходів підприємства
Лабораторна робота №8 Виконав: Сабаш О iconПовідомлення чергових про виконання домашнього завдання учнями (запис на дошці до початку уроку) Самостійна робота (на карточках) для тих, хто не виконав домашнього завдання. Оцінювання учнівських проектів, тестів
Обладнання: завдання на картках, смайлик, ескіз будинку, індивідуальні завдання, ілюстрації
Лабораторна робота №8 Виконав: Сабаш О iconПлан роботи школи вересен ь
Методична робота Робота над науково- методичною проблемою. Експериментальна робота
Лабораторна робота №8 Виконав: Сабаш О iconПлан роботи школи вересен ь
Методична робота Робота над науково- методичною проблемою. Експериментальна робота
Лабораторна робота №8 Виконав: Сабаш О iconЛабораторна робота №1 Дослідження складного лінійного кола постійного струму мета роботи
Мета роботи: визначення ерс джерела, його внутрішнього опору R0, опору реостатів, експериментальна перевірка основних законів електричних...
Лабораторна робота №8 Виконав: Сабаш О iconКурсова робота на тему: „Напрямки впливу страхового ринку на макроекономічну систему” Виконав: ст гр. Ет-03 Шустіков О. О. Перевірив: доц., к е. н. Романова С. О. Донецьк-2007 Зміст
Воно має відповідники в інших мовах: «insuranse» — в англійській, «versicherungs» — у німецькій. Західні філологи вважають, що термін...
Лабораторна робота №8 Виконав: Сабаш О iconУрок 4/4 Тема. Лабораторна робота №1 «Дослідження взаємодії зарядже­них тіл» Мета уроку: вивчити характер взаємодії однойменно й різнойменно заряджених тіл
Обладнання: дві повітряні кульки, шовкові нитки, дві ебонітові й дві скляні палички, вовняна ганчирка, аркуш паперу, графітові ошурки...
Лабораторна робота №8 Виконав: Сабаш О iconЛабораторна робота з дисципліни „Теорія прийняття рішень Використання методів теорії ієрархії при прийнятті рішень у міжнародних
Використання методів теорії ієрархії при прийнятті рішень у міжнародних відносинах
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©lib2.podelise.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы