Лабораторна робота №5 дослідження залежності деформації розтягу стержня від прикладеної сили (перевірка закону гука) icon

Лабораторна робота №5 дослідження залежності деформації розтягу стержня від прикладеної сили (перевірка закону гука)НазваниеЛабораторна робота №5 дослідження залежності деформації розтягу стержня від прикладеної сили (перевірка закону гука)
Дата конвертации03.01.2013
Размер67.81 Kb.
ТипЛабораторна робота
источник
1. /1 - 15/1/1.DOC
2. /1 - 15/1/LR1.DOC
3. /1 - 15/1/Lr ь1.doc
4. /1 - 15/1/Lr1(GOOD).DOC
5. /1 - 15/1/Лабораторна робота ь1.doc
6. /1 - 15/10/Lr ь10.doc
7. /1 - 15/10/Задача 1.doc
8. /1 - 15/11/11.DOC
9. /1 - 15/13/Лабораторна робота ь13.doc
10. /1 - 15/14/Лабораторна робота ь14.DOC
11. /1 - 15/15/~$тулка ь15 1.doc
12. /1 - 15/15/Титулка ь15 1.doc
13. /1 - 15/2/2.doc
14. /1 - 15/2/2_zadacha_2_19.doc
15. /1 - 15/2/LR2.DOC
16. /1 - 15/2/~$2.doc
17. /1 - 15/2/~$LR2.DOC
18. /1 - 15/2/~$тулка ь2.doc
19. /1 - 15/2/Титулка ь2.doc
20. /1 - 15/3/Титулка ь3.doc
21. /1 - 15/4/Лабораторна робота ь4.doc
22. /1 - 15/5/Лабораторна робота ь5.DOC
23. /1 - 15/6/Лабораторна робота ь6.doc
24. /1 - 15/7/Лабораторна робота ь7.doc
25. /1 - 15/8/LR8.DOC
26. /1 - 15/9/LR9.DOC
27. /1 - 15/Лабораторна робота ь4.doc
28. /1 - 15/Лабораторна робота ь5.DOC
29. /1 - 15/р13.doc
Лабораторна робота №1 Визначення густини тіл правильної геометричної форми Мета роботи освоїти один із методів визначення густини тіл. Прилади і матеріали
Лабораторна робота №1 визначення густини тіл правильної геометричної форми мета роботи: освоїти один з методів визначення густини тіла
Лабораторна робота №1 Визначення густини тіл правильної геометричної форми Викладач В. А. Рудницький
Лабораторна робота №1 Визначення густини тіл правильної геометричної форми Викладач А. А. Хоменко
Теоретичні відомості
Лабораторна робота №10 Визначення коефіцієнта в’язкості рідини за падінням кульки в рідині (метод Стокса) Викладач А. А. Хоменко
Лабораторная работа №10 №140 Найти коэффициент внутреннего трения азота при нормальных условиях, если коэффициент диффузии для него при этих условиях равен 0,142 см 2 /с
Лабораторна робота №11 Визначення коефіцієнта поверхневого натягу рідини методом
Лабораторна робота №13 Тема: "Дослідження електростатичного поля"
Міністерство освіти та науки України
Лабораторна робота №15 Вимірювання опору методом моста постійного струму Викладач А. А. Хоменко
Лабораторна робота №2 Вивчення законів кінематики і динаміки поступального руху Мета роботи експериментально перевірити закони кінематики і динаміки поступального руху. Прилади і матеріали
Задача №19
Лабораторна робота №2 визначення законів кінематики динаміки поступального руху мета роботи: експериментально перевірити закони кінематики й динаміки поступального руху
Лабораторна робота №15 Вимірювання опору методом моста постійного струму Викладач А. А. Хоменко
Лабораторна робота №3 Вивчення основного закону обертального руху Викладач В. А. Салогуб
Лабораторна робота №4 Визначення моменту інерції маховика
Лабораторна робота №5 дослідження залежності деформації розтягу стержня від прикладеної сили (перевірка закону гука)
Вивчення зіткнення куль
Лабораторна робота №7 Визначення універсальної газової сталої методом зміни тиску
Лабораторна робота №8 Виконав: Сабаш О
Лабораторна робота №9 визначення відношення теплоємностей повітря при сталих тиску І об’ємі мета роботи: навчитися визначити параметри теплообміну при різних газових процесах
Лабораторна робота №4 «визначення моменту інерціі маховика»
Лабораторна робота №5 дослідження залежності деформації розтягу стержня від прикладеної сили (перевірка закону гука)
Лабораторна робота №13 Тема: "Дослідження електростатичного поля"

Міністерство освіти та науки України

Житомирський інженерно-технологічний інститут


Кафедра фізики
група ТМ-123


Лабораторна робота №5


ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАЛЕЖНОСТІ ДЕФОРМАЦІЇ РОЗТЯГУ СТЕРЖНЯ ВІД ПРИКЛАДЕНОЇ СИЛИ (ПЕРЕВІРКА ЗАКОНУ ГУКА)
Виконав: Седлецький А.С.

Перевірив: Ходаківський В.В.
м. Житомир

2007 рік

Мета роботи : навчитись визначати модуль Юнга.


Прилади і обладнання: установка для вимірювання видовження дротини при її навантаженні, набір тягарів, мікрометр, лінійка.

Теоретичні відомості та опис установки


Якщо до тіла прикласти взаємно зрівноважені сили, то тіло деформується. Деформацію називають пружною, якщо після зняття сил відновлюються початкова форма і розміри тіла. При розтягу (стиску) однорідного стержня його видовження (скорочення) , у межах пружності прямо пропорційне прикладеній силі F , початковій довжині L і обернено пропорційне площі поперечного перерізу:

(1)

де - коефіцієнт пружності, який залежить тільки від матеріалу стержня. Цю закономірність установив Гук і її називають законом Гука.

Величина Е в (1) використовується як кількісна характеристика пружних властивостей матеріалу і називається модулем Юнга.

У даній роботі треба експериментальне дослідити деформацію розглянутої стальної дротини, перевірити виконання закону Гука і визначити модуль Юнга матеріалу дротини.

Вимірювальна установка складається з дротини L, індикатора видовження, тягарів відомої маси. Модуль Юнга Е для дротини круглого перерізу діаметром d дорівнює:

(2)

де – розтягуюча сила, викликана одним тягарем; – середнє значення видовження під дією сили F0 .

Порядок виконання роботи


1. Виміряти довжину і діаметр дротини кілька разів, результати занести в графи 2, 3 табл.

№ п/п

L,

м

d,

мм

Сила розтягу (стиску), Н

Видовження мм, при

,

мм

,

мм

навантаженні

розвантаженні

навантаженні

розвантаженні

навантаженні

розвантаженні12

1

1,69

0,025

4,4

0,70

0,72

0,70

0,71

0,71

0,71

0,71

0,0067

2

1,69

0,025

8,8

1,42

1,43

1,42

1,43

1,44

1,45

1,43

0,0083

3

1,69

0,025

13,2

2,14

2,15

2,15

2,15

2,14

2,16

2,15

0,0050

4

1,69

0,025

17,6

2,86

2,89

2,89

2,90

2,89

2,90

2,89

0,0083

5

1,69

0,025

22,0

3,62

3,62

3,67

3,67

3,61

3,61

3,63

0,0233


2. Установити індикатор на нуль при не навантаженій дротині.

3. Послідовно навантажувати дротину тягарями однакової маси (тягарі кладуть на шальку без удару) і записувати значення видовження дротини за індикатором. Потім дротину розвантажити в зворотному порядку. Покази індикатора записати в графи 5-6. Експеримент повторити ще два рази і заповнити графи 7-10.

4. Для кожного навантаження знайти середнє значення видовження дротини і заповнити графу 11.

5. Побудувати графік залежності видовження дротини від розтягуючої сили (згідно з даними граф 4 та 11).

6. За формою графіка зробити висновок про виконання (чи порушення) закону Гука.

7. За даними графи 11 визначити середнє значення розтягу дротини під дією одного тягаря F0 , за формулою (2) - модуль Юнга матеріалу дротини і порівняти його з табличним значенням для сталі.

8. Знайти похибки вимірювання і знайденого значення модуля Юнга.

Остаточний результат записати у вигляді:


Висновок : В даній роботі ми навчились визначати модуль Юнга та експериментально довели його достовірність отримавши такий результат

Та порівнявши даний результат з табличною величиною модуля Юнга для сталі:

Сталь: .


1а Пружньою називають деформацію , яка зникає після припинення дій прикладених сил.

Пластичні –це деформації, які повністю або частково залишаються після припинення діх зовнішніх сил.

Ствердження між пропорційною силою і деформацією є законом Гука.


2а Коефіцієнт пружності–це коефіцієнт відношееня між видовженням пружини і прикладеною до неї сили.

Для характеристики пружніх властивостей матеріалу використовують величину ,якуу називають –модулем Юнга


Потрібно використовувати лише ті сили під дією яких тіло не перейде межу пружності
Похожие:

Лабораторна робота №5 дослідження залежності деформації розтягу стержня від прикладеної сили (перевірка закону гука) iconЛабораторна робота №1 Дослідження складного лінійного кола постійного струму мета роботи
Мета роботи: визначення ерс джерела, його внутрішнього опору R0, опору реостатів, експериментальна перевірка основних законів електричних...
Лабораторна робота №5 дослідження залежності деформації розтягу стержня від прикладеної сили (перевірка закону гука) iconУрок 4/4 Тема. Лабораторна робота №1 «Дослідження взаємодії зарядже­них тіл» Мета уроку: вивчити характер взаємодії однойменно й різнойменно заряджених тіл
Обладнання: дві повітряні кульки, шовкові нитки, дві ебонітові й дві скляні палички, вовняна ганчирка, аркуш паперу, графітові ошурки...
Лабораторна робота №5 дослідження залежності деформації розтягу стержня від прикладеної сили (перевірка закону гука) iconЦікавий світ електрики
«Практично немає жодного явища природи, яке б не супроводжувалося електрикою»,— стверджує відомий американський фізик-теоретик, лауреат...
Лабораторна робота №5 дослідження залежності деформації розтягу стержня від прикладеної сили (перевірка закону гука) iconДокументи
1. /ЛАБОРАТОРНА РОБОТА ь2.doc
2. /ЛАБОРАТОРНА...

Лабораторна робота №5 дослідження залежності деформації розтягу стержня від прикладеної сили (перевірка закону гука) iconМетодичні рекомендації для батьків стосовно запобігання залежності від згубної гри під назвою
Методичні рекомендації стосовно запобігання залежності від згубної гри під назвою «Собачий кайф»
Лабораторна робота №5 дослідження залежності деформації розтягу стержня від прикладеної сили (перевірка закону гука) iconРозробка системи уроків з теми “Африка” Урок Африка. Особливості географічного положення. Дослідження та освоєння материка. Практична робота № Визначення географічних координат крайніх точок Африки та протяжності материка.
Урок Африка. Особливості географічного положення. Дослідження та освоєння материка. Практична робота № Визначення географічних координат...
Лабораторна робота №5 дослідження залежності деформації розтягу стержня від прикладеної сили (перевірка закону гука) iconРозпорядження смт. Великий Бурлук від 30 червня 2011 року №204 Про створення комісії з дослідження наявної заборгованості сільгосппідприємств
Міністерством фінансів у 1993-1998 роках, нарахування пені та списання безнадійної заборгованості», керуючись ст ст. 6,39 Закону...
Лабораторна робота №5 дослідження залежності деформації розтягу стержня від прикладеної сили (перевірка закону гука) iconПошукова робота на тему
Соціологічні дослідження зовнішньополітичних і геополітичних орієнтацій України та її політики у сфері безпеки
Лабораторна робота №5 дослідження залежності деформації розтягу стержня від прикладеної сили (перевірка закону гука) iconЛабораторна робота Визначення прискорення тіла у рівноприскореному русі
Завдання Визначити при­скорення кульки під час її галь­мування на горизонтальній по­верхні після скочування похи­лим жолобом
Лабораторна робота №5 дослідження залежності деформації розтягу стержня від прикладеної сили (перевірка закону гука) iconДипломна робота на тему: Дослідження та удосконалення процесу активізації експортної діяльності ват „Львівська пивоварня” зміст
Анотація
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©lib2.podelise.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы