Лабораторна робота №10 Визначення коефіцієнта в’язкості рідини за падінням кульки в рідині (метод Стокса) Викладач А. А. Хоменко icon

Лабораторна робота №10 Визначення коефіцієнта в’язкості рідини за падінням кульки в рідині (метод Стокса) Викладач А. А. ХоменкоНазваниеЛабораторна робота №10 Визначення коефіцієнта в’язкості рідини за падінням кульки в рідині (метод Стокса) Викладач А. А. Хоменко
Дата конвертации03.01.2013
Размер62.46 Kb.
ТипЛабораторна робота
источник
1. /1 - 15/1/1.DOC
2. /1 - 15/1/LR1.DOC
3. /1 - 15/1/Lr ь1.doc
4. /1 - 15/1/Lr1(GOOD).DOC
5. /1 - 15/1/Лабораторна робота ь1.doc
6. /1 - 15/10/Lr ь10.doc
7. /1 - 15/10/Задача 1.doc
8. /1 - 15/11/11.DOC
9. /1 - 15/13/Лабораторна робота ь13.doc
10. /1 - 15/14/Лабораторна робота ь14.DOC
11. /1 - 15/15/~$тулка ь15 1.doc
12. /1 - 15/15/Титулка ь15 1.doc
13. /1 - 15/2/2.doc
14. /1 - 15/2/2_zadacha_2_19.doc
15. /1 - 15/2/LR2.DOC
16. /1 - 15/2/~$2.doc
17. /1 - 15/2/~$LR2.DOC
18. /1 - 15/2/~$тулка ь2.doc
19. /1 - 15/2/Титулка ь2.doc
20. /1 - 15/3/Титулка ь3.doc
21. /1 - 15/4/Лабораторна робота ь4.doc
22. /1 - 15/5/Лабораторна робота ь5.DOC
23. /1 - 15/6/Лабораторна робота ь6.doc
24. /1 - 15/7/Лабораторна робота ь7.doc
25. /1 - 15/8/LR8.DOC
26. /1 - 15/9/LR9.DOC
27. /1 - 15/Лабораторна робота ь4.doc
28. /1 - 15/Лабораторна робота ь5.DOC
29. /1 - 15/р13.doc
Лабораторна робота №1 Визначення густини тіл правильної геометричної форми Мета роботи освоїти один із методів визначення густини тіл. Прилади і матеріали
Лабораторна робота №1 визначення густини тіл правильної геометричної форми мета роботи: освоїти один з методів визначення густини тіла
Лабораторна робота №1 Визначення густини тіл правильної геометричної форми Викладач В. А. Рудницький
Лабораторна робота №1 Визначення густини тіл правильної геометричної форми Викладач А. А. Хоменко
Теоретичні відомості
Лабораторна робота №10 Визначення коефіцієнта в’язкості рідини за падінням кульки в рідині (метод Стокса) Викладач А. А. Хоменко
Лабораторная работа №10 №140 Найти коэффициент внутреннего трения азота при нормальных условиях, если коэффициент диффузии для него при этих условиях равен 0,142 см 2 /с
Лабораторна робота №11 Визначення коефіцієнта поверхневого натягу рідини методом
Лабораторна робота №13 Тема: "Дослідження електростатичного поля"
Міністерство освіти та науки України
Лабораторна робота №15 Вимірювання опору методом моста постійного струму Викладач А. А. Хоменко
Лабораторна робота №2 Вивчення законів кінематики і динаміки поступального руху Мета роботи експериментально перевірити закони кінематики і динаміки поступального руху. Прилади і матеріали
Задача №19
Лабораторна робота №2 визначення законів кінематики динаміки поступального руху мета роботи: експериментально перевірити закони кінематики й динаміки поступального руху
Лабораторна робота №15 Вимірювання опору методом моста постійного струму Викладач А. А. Хоменко
Лабораторна робота №3 Вивчення основного закону обертального руху Викладач В. А. Салогуб
Лабораторна робота №4 Визначення моменту інерції маховика
Лабораторна робота №5 дослідження залежності деформації розтягу стержня від прикладеної сили (перевірка закону гука)
Вивчення зіткнення куль
Лабораторна робота №7 Визначення універсальної газової сталої методом зміни тиску
Лабораторна робота №8 Виконав: Сабаш О
Лабораторна робота №9 визначення відношення теплоємностей повітря при сталих тиску І об’ємі мета роботи: навчитися визначити параметри теплообміну при різних газових процесах
Лабораторна робота №4 «визначення моменту інерціі маховика»
Лабораторна робота №5 дослідження залежності деформації розтягу стержня від прикладеної сили (перевірка закону гука)
Лабораторна робота №13 Тема: "Дослідження електростатичного поля"


Міністерство освіти і науки України

Житомирський державний технологічний університет


Кафедра фізики


Група ГГ-4

ГЕФ

Лабораторна робота №10

Визначення коефіцієнта в’язкості рідини за падінням кульки в рідині
(метод Стокса)Викладач А.А. ХоменкоВиконавець М.В. Лукащук


Житомир 2005

Мета роботи – навчитися визначати одну з характеристик рідини, яка сильно впливає на характер руху тіла в ній.

Прилади і матеріали: посудина з досліджуваною рідиною, кульки, мікрометр, секундомір, лінійка.

Теоретичні відомості

На поверхні твердого тіла, опущеного в змочуючи рідину, утворюється тонкий шар рідини, який утримується силами молекулярного притягування. Коли тіло рухається відносно рідини з деякою швидкістю v, з тією самою швидкістю разом з ним переміщується прилиплий шар. Це явище дає змогу виміряти коефіцієнт в’язкості рідини за методом Стокса.

При малих швидкостях опір середовища руху тіла виникає головним чином завдяки в’язкості рідини і пропорційний першому степеню швидкості: , де B залежить від в’язкості рідини, розмірів і форми тіла.

Значення коефіцієнта опору під час руху сферичного тіла в безмежному середовищі знайшов теоретично Стокс: , де – в’язкість.

У випадку сили опору: .

Отже, якщо виміряти силу опору F, швидкість v руху тіла і його радіус r, то можна знайти в’язкість рідини.

Нехай невеличка кулька падає в стовпі рідини. На кульку діють три сили: сила тяжіння , архімедова (виштовхувальна) сила і сила опору ( - густина кульки, - густина рідини).

Рівняння руху кульки:

.

Спочатку кулька рухається прискорено. Але перший член у рівності лишається сталим, а другий – збільшується з ростом швидкості. Завдяки цьому різниця між ними при деякій швидкості v перетворюється в нуль. Надалі кулька падає рівномірно зі швидкістю при русі, що встановиться,Тоді

Таким чином, знаючи швидкість v вказаного руху, густину кульки і рідини, радіус кульки, можна обчислити в’язкість цієї рідини.

Формулу зручно використовувати в такому вигляді:Де має одне і те саме значення для всієї серії вимірювань в одній рідині;l відстань між мітками; в діаметр кульки; час падіння t кульки.

Опис установки

Установка для визначення в’язкості рідини складається із скляного циліндра з досліджуваною рідиною, що має дві горизонтальні мітки, розміщені на відстані одна від одної. Верхня мітка розміщена дещо нижче за верхній рівень рідини (5...8 см) – в тому місці, де рух кульки стає рівномірним.

Порядок виконання роботи

 1. Лінійкою виміряти відстань між мітками.

 2. Мікрометром виміряти діаметр кульки у трьох різних місцях.

 3. О пустити кульку в циліндр з рідиною якомога ближче до його осі і в момент проходження її через верхню мітку ввімкнути секундомір. Зупинити секундомір при проходженні кульки через нижню мітку. Підчас спостережень за рухом кульки повинні бути на рівні міток. Такі вимірювання проробити з п’ятьма кульками. Результати записати в таблицю.

№ п/п

l,

см

d1,

мм

d2,

мм

d3,

мм

dcp,

мм

t,

с

,

кг/(м*с)

1

50

1.81

1.85

1.83

1.83

6.16

0.131

2

50

2.12

2.37

2.27

2.25

4.64

0.149

3

50

2.29

2.21

2.29

2.26

4.39

0.142

4

50

2.06

2.22

2.11

2.13

4.47

0.128

5

50

2.27

2.34

2.19

2.27

4.24

0.138

Обробка результатів вимірювання

 1. Визначити сталу приладу (числове значення i взяти з довідників).

 1. Знайти середній діаметр кожної кульки. Обчислити за формулою в’язкість для кожного досліду. Знайти його середнє значення. Результати записати до таблиці. 1. Знайти абсолютну і відносну похибки визначення в’язкості.1) Для:

2) Для :3) Для :4) Для :

5) Для : 1. Знайти відхилення в’язкості від середнього для кожного досліду. 1. Записати в’язкість рідини і абсолютну похибку в одиницях СІ: • Для першого досліду

 • Для другого досліду

 • Для третього досліду

 • Для четвертого досліду

 • Для п’ятого досліду

Висновок: в ході лабораторної роботи ми навчилися визначати одну з характеристик рідини – в’язкість, яка сильно впливає на характер руху тіла в рідині.

Похожие:

Лабораторна робота №10 Визначення коефіцієнта в’язкості рідини за падінням кульки в рідині (метод Стокса) Викладач А. А. Хоменко iconЛабораторна робота Визначення прискорення тіла у рівноприскореному русі
Завдання Визначити при­скорення кульки під час її галь­мування на горизонтальній по­верхні після скочування похи­лим жолобом
Лабораторна робота №10 Визначення коефіцієнта в’язкості рідини за падінням кульки в рідині (метод Стокса) Викладач А. А. Хоменко iconУрок 4/4 Тема. Лабораторна робота №1 «Дослідження взаємодії зарядже­них тіл» Мета уроку: вивчити характер взаємодії однойменно й різнойменно заряджених тіл
Обладнання: дві повітряні кульки, шовкові нитки, дві ебонітові й дві скляні палички, вовняна ганчирка, аркуш паперу, графітові ошурки...
Лабораторна робота №10 Визначення коефіцієнта в’язкості рідини за падінням кульки в рідині (метод Стокса) Викладач А. А. Хоменко iconКонтрольна робота з дисципліни "Політекономія" Тема "Варіант №2"
Дайте визначення слідуючим поняттям: метод політекономії, засоби праці, роздержавлення
Лабораторна робота №10 Визначення коефіцієнта в’язкості рідини за падінням кульки в рідині (метод Стокса) Викладач А. А. Хоменко iconЛабораторна робота №1 Дослідження складного лінійного кола постійного струму мета роботи
Мета роботи: визначення ерс джерела, його внутрішнього опору R0, опору реостатів, експериментальна перевірка основних законів електричних...
Лабораторна робота №10 Визначення коефіцієнта в’язкості рідини за падінням кульки в рідині (метод Стокса) Викладач А. А. Хоменко iconДокументи
1. /ЛАБОРАТОРНА РОБОТА ь2.doc
2. /ЛАБОРАТОРНА...

Лабораторна робота №10 Визначення коефіцієнта в’язкості рідини за падінням кульки в рідині (метод Стокса) Викладач А. А. Хоменко iconРозробка системи уроків з теми “Африка” Урок Африка. Особливості географічного положення. Дослідження та освоєння материка. Практична робота № Визначення географічних координат крайніх точок Африки та протяжності материка.
Урок Африка. Особливості географічного положення. Дослідження та освоєння материка. Практична робота № Визначення географічних координат...
Лабораторна робота №10 Визначення коефіцієнта в’язкості рідини за падінням кульки в рідині (метод Стокса) Викладач А. А. Хоменко iconКонтрольна робота з дисципліни "Політекономія" Тема "Варіант №8"
Дайте визначення понять: синтез, категорія, приватизація
Лабораторна робота №10 Визначення коефіцієнта в’язкості рідини за падінням кульки в рідині (метод Стокса) Викладач А. А. Хоменко iconКонтрольна робота з дисципліни "Політекономія" Тема "Варіант №3"
Дайте визначення слідуючим категоріям: товар, вартість товару, виробничі відносини
Лабораторна робота №10 Визначення коефіцієнта в’язкості рідини за падінням кульки в рідині (метод Стокса) Викладач А. А. Хоменко iconПлан роботи школи вересен ь
Методична робота Робота над науково- методичною проблемою. Експериментальна робота
Лабораторна робота №10 Визначення коефіцієнта в’язкості рідини за падінням кульки в рідині (метод Стокса) Викладач А. А. Хоменко iconПлан роботи школи вересен ь
Методична робота Робота над науково- методичною проблемою. Експериментальна робота
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©lib2.podelise.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы