Уроку за програмою 5(9) кл. Тема уроку Організація самоосвітньої та творчої роботи учнів Дидактичне забезпечення icon

Уроку за програмою 5(9) кл. Тема уроку Організація самоосвітньої та творчої роботи учнів Дидактичне забезпеченняНазваниеУроку за програмою 5(9) кл. Тема уроку Організація самоосвітньої та творчої роботи учнів Дидактичне забезпечення
Дата конвертации30.09.2012
Размер120.32 Kb.
ТипУрок
источник
1. /Творча група календарне планування.docУроку за програмою 5(9) кл. Тема уроку Організація самоосвітньої та творчої роботи учнів Дидактичне забезпечення

уроку за програмою

5(9)-__кл.

Тема уроку

Організація самоосвітньої та творчої роботи учнів

Дидактичне

забезпечення

уроку

Дата

І семестр


ТЕМА 1. Інформація. Інформаційні процеси та системи (2 год.)


Поняття про інформацію та способи її подання. Дані. Різновиди інформаційних повідомлень. Інформаційні процеси: отримання, збирання, зберігання, пошук, обробка і передавання інформації.

Об’єкти та їх властивості.

Поняття про інформаційну культуру та інформатичну компетентність. Інформатика як наука та галузь діяльності людини.

Повідомлення «Етапи розвитку та сфери застосування інформаційних технологій»
Вимірювання обсягу даних. Поняття про інформаційну надлишковість повідомлень. Способи подання і кодування повідомлень, двійкове кодування. Вимірювання довжини двійкового коду.

Поняття про інформаційні системи та технології. Види інформаційних систем. Поняття про апаратне та програмне забезпечення інформаційної системи. Етапи розвитку та сфери застосування інформаційних технологій.
ТЕМА 2. Апаратне забезпечення інформаційних систем (4 год.)


Історія розвитку обчислювальної техніки. Покоління ЕОМ.

Типова архітектура персонального комп’ютера. Класифікація та призначення апаратних засобів: пристроїв введення, виведення, зберігання та обробки інформації.

Класифікація та основні характеристики принтерів. Відеосистема комп’ютера, призначення та основні характеристики її складових: монітора, відеоадаптера та відеопам’яті. Мультимедійне обладнання. Комунікаційні пристрої.Правила техніки безпеки під час роботи на комп’ютері.

Практична робота №1. Робота з клавіатурним тренажером.Класифікація та основні характеристики процесорів. Принцип дії та основні характеристики найбільш поширених видів запам’ятовуючих пристроїв: дискових накопичувачів, оперативної та флеш-пам’яті.Контрольна робота з тем «Інформація. Інформаційні процеси та системи. Апаратне забезпечення інформаційних систем».Тематична


ТЕМА 3. Системне програмне забезпечення (6 год.)


Загальні відомості про системне, службове та прикладне програмне забезпечення. Класифікація, основні функції та складові операційних систем. Поняття про ядро операційної системи, інтерфейс користувача, драйвери та утиліти. Різновиди інтерфейсу користувача. Поняття файлової системи, відмінності між поширеними файловими системами. Поняття файлу, каталогу. Ім’я файлу та каталогу, розширення імені файлу. Імена зовнішніх запам’ятовуючих пристроїв, шлях до файлу.Робота з основними елементами графічного інтерфейсу користувача операційної системи. Використання вікон, меню, елементів керування.

Практична робота №2. Робота з інтерфейсом користувача операційної системи.Робота з об’єктами файлової системи: створення, копіювання, перейменування, переміщення та видалення об’єктів. Використання ярликів. Використання буфера обміну.

Запуск на виконання програм. Типи файлів. Зв’язок типів файлів з програмами та з розширеннями імен файлів.Практична робота №3. Робота з об’єктами файлової системи.Використання автономної та онлайнової довідки операційної системи.

Встановлення й видалення програм. Відновлення видалених даних. Програма перевірки й очищення дисків. Дефрагментація дисків. Контрольні точки відновлення операційної системи..Пошук інформації на комп’ютері.

Практична робота №4. Пошук інформації на комп’ютері.
ТЕМА 4. Службове програмне забезпечення (4 год.)


Поняття комп’ютерного вірусу. Історія та класифікація вірусів і троянських програм. Призначення, принцип дії та класифікація антивірусних програм. Робота в середовищі антивірусної програми. Правила профілактики зараження комп’ютера вірусами.Запис інформації на оптичні носії. Форматування та копіювання дисків.

Практична робота №5. Захист комп’ютера від вірусів.Стискання, архівування та розархівування даних. Архіватори та операції з архівами.

Практична робота №6. Архівування та розархівування даних.Урок узагальнення з тем «Системне програмне забезпечення. Службове програмне забезпечення.»Тематична


ІІ семестрТЕМА 5. Комп’ютерні мережі (6 год.)

ТЕМА 5.1. Поняття про комп’ютерні мережі. Робота в локальній мережі (3 год.)


Поняття про глобальну та локальну комп’ютерні мережі. Апаратне й програмне забезпечення мереж. Поняття про сервер та клієнтський комп’ютер. Мережні протоколи.Поняття робочої групи, домену, користувача й сеансу користувача; вхід у локальну мережу. Поняття про права доступу до ресурсів. Навігація локальною мережею. Спільне використання файлів і папок. Надання доступу до ресурсів. Спільне використання принтерів і спільний доступ до глобальної мережі.Віддалене керування комп’ютером.

Практична робота №7. Спільне використання ресурсів локальної мережі.
ТЕМА 5.1. Основи Інтернету. Всесвітня павутина й пошук в Інтернеті (4 год.)


Призначення й структура мережі Інтернет. Протоколи Інтернету. Адресація в Інтернеті, поняття IP-адреси, доменного імені та URL-адреси. Способи підключення до Інтернету, функції провайдера. Служби Інтернету. Поняття гіпертекстового документа, гіперпоси­лання, веб-сторінки та веб-сайту. Поняття всесвітньої павутини та навігація нею.Використання та настроювання браузера. Вибір системи кодування під час перегляду веб-сторінок. Збереження веб-сторінок та їх фрагментів на локальному комп’ютері. Використання списку сайтів, обраних для швидкого доступу.Засоби пошуку інформації в Інтернеті. Принципи функціонування веб-каталогів та пошукових систем. Стратегії пошуку інформації.

Практична робота № 8. Пошук інформації в Інтернеті.Контрольна робота з теми „Комп’ютерні мережі”Тематична


ТЕМА 6. Основи роботи з текстовою інформацією (4 год.)


Призначення, можливості і класифікація систем обробки текстів.

Огляд середовища текстового процесора. Формати файлів документів. Створення, відкриття й збереження текстового документа. Використання довідкової системи текстового процесора.Введення й редагування тексту.

Перевірка правопису. Форматування шрифтів і абзаців.

Практична робота №9. Введення, редагування й форматування тексту.Виділення фрагментів тексту та операції з ними.

Пошук та автоматична заміна текстових фрагментів. Робота з кількома документами.Практична робота №10. Робота з текстовими фрагментами.
ТЕМА 7. Комп’ютерна графіка (7 год.)

ТЕМА 7.1. Засоби перегляду й перетворення графічної інформації (1 год.)


Поняття комп’ютерної графіки. Растрові й векторні зображення та їх властивості. Колірні системи. Призначення та класифікація засобів обробки графічних даних.

Формати графічних файлів. Засоби перегляду зображень та перетворення графічних форматів.
ТЕМА 7.2. Основи растрової графіки (3 год.)


Джерела й параметри растрових зображень. Поняття про роздільну здатність, глибину кольору та їх зв’язок з якістю растрових зображень.Робота в середовищі редактора растрової графіки: робота з файлами, використання інструментів малювання, виділення фрагментів малюнку, їх переміщення та копіювання.  1. 31.Створення текстових написів. Настроювання кольору.

Практична робота №11. Створення растрових зображень.
ТЕМА 7.2. Основи векторної графіки (3 год.)


Принципи побудови й обробки векторних зображень.

Засоби графічного редактора, вбудованого у середовище офісних програм; створення простих векторних зображень. Інструменти малювання. Малювання геометричних фігур. Операції з об’єктами.

Зафарбування об’єктів, встановлення параметрів заливки.Створення малюнків з кривих і ламаних. Багатошарові зображення, керування розміщенням об’єктів за шарами. Вирівнювання й групування об’єктів. Додавання тексту до графічних зображень та його форматування.

Практична робота №12. Створення векторних зображень.Урок узагальнення з тем «Комп’ютерна графіка.»Тематична

35.Узагальнення та систематизація вивченого за рік.


Похожие:

Уроку за програмою 5(9) кл. Тема уроку Організація самоосвітньої та творчої роботи учнів Дидактичне забезпечення iconПлан-конспект уроку фізичної культури з елементами футболу для учнів 4-го класу. Тема уроку : Чарівний світ футболу. Завдання уроку
Шикування, привітання, рапорт, повідомлення завдань уроку. Техніка безпеки на уроці
Уроку за програмою 5(9) кл. Тема уроку Організація самоосвітньої та творчої роботи учнів Дидактичне забезпечення iconПрактикум вчителів української мови та літератури
Організація самостійної роботи як засіб формування самоосвітньої компетентності учнів
Уроку за програмою 5(9) кл. Тема уроку Організація самоосвітньої та творчої роботи учнів Дидактичне забезпечення iconУрок №5 Тема уроку
Мета уроку. Удосконалювати уміння учнів розв’язувати задачі на знаходження добутку вектора на число
Уроку за програмою 5(9) кл. Тема уроку Організація самоосвітньої та творчої роботи учнів Дидактичне забезпечення iconУрок №1 Тема уроку
Мета уроку: Познайомити учнів з поняттям вектора, його абсолютною величиною, ввести поняття колінеарних, рівних векторів
Уроку за програмою 5(9) кл. Тема уроку Організація самоосвітньої та творчої роботи учнів Дидактичне забезпечення iconТема уроку: Хобі. Мета уроку
Вчитель та черговий учень розмовляють про відсутніх учнів, про погоду і домашнє завдання
Уроку за програмою 5(9) кл. Тема уроку Організація самоосвітньої та творчої роботи учнів Дидактичне забезпечення iconКонспект інтегрованого уроку (українська мова й основи здоров’я) у 4 класі Автор: вчитель-методист Донецької зош №97 Федорченко Т. А. Тема уроку
Тема уроку. Закріплення знань, умінь І навичок з теми “Іменник”. Складові здорового способу життя
Уроку за програмою 5(9) кл. Тема уроку Організація самоосвітньої та творчої роботи учнів Дидактичне забезпечення iconТема уроку. Неспокій і талант два крила долі поета пісняра Андрія Малишка (пісенна творчість поета). Мета уроку
Мета уроку. Ширше ознайомити учнів з творчістю А. Малишка, які стали піснями, удосконалювати техніку виразного читання поезій, аналізувати...
Уроку за програмою 5(9) кл. Тема уроку Організація самоосвітньої та творчої роботи учнів Дидактичне забезпечення iconУрок №7 Тема уроку
Мета уроку : Систематизувати і узагальнити знання учнів за темою «Вектори». Розвивати практичні вміння, знання та навички при розв´язанні...
Уроку за програмою 5(9) кл. Тема уроку Організація самоосвітньої та творчої роботи учнів Дидактичне забезпечення iconУрок 1/1 Тема. Електризація тіл. Два роди електричних зарядів
Мета уроку: познайомити учнів із явищем електризації тіл; довести існування двох типів зарядів і пояснити їхню взаємодію тип уроку:...
Уроку за програмою 5(9) кл. Тема уроку Організація самоосвітньої та творчої роботи учнів Дидактичне забезпечення iconУрок №1. Тема уроку: Тепловий стан тіл І температура. Вимірювання температури
Мета уроку: Сформувати в учнів знання про тепловий стан тіл, температуру тіла. Виробити вміння користуватися термометрами, розвивати...
Уроку за програмою 5(9) кл. Тема уроку Організація самоосвітньої та творчої роботи учнів Дидактичне забезпечення iconУрок по темі «Одиниці вимірювання маси і часу» Мета уроку
Мета уроку. Систематизувати знання учнів про одиниці вимірювання маси і часу; вправляти учнів у заміні іменованих чисел і їх перетворенні;...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©lib2.podelise.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы