Автомобиль дөңгелектерінің сырғанау үйкеліс коэффициенті 0,4 icon

Автомобиль дөңгелектерінің сырғанау үйкеліс коэффициенті 0,4НазваниеАвтомобиль дөңгелектерінің сырғанау үйкеліс коэффициенті 0,4
Дата конвертации21.03.2013
Размер89.4 Kb.
ТипДокументы
источник
1. /fizika/Физика(каз)_1.doc
2. /fizika/Физика(каз)_2.doc
3. /fizika/физика(рус)_1.doc
Мотоцикл тұрған орнынан қозғалып, 8
Автомобиль дөңгелектерінің сырғанау үйкеліс коэффициенті 0,4
A оставить неизменной

Физика

2-нұсқа

1

Автомобиль дөңгелектерінің сырғанау үйкеліс коэффициенті 0,4. Горизонталь жолда 72 км/сағ жылдамдықпен қозғалған автомобильдің минимал тежелу жолы

А) 50 м

В) 60 м

С) 41 м

D) 30 м

Е) 25 м


2

a = - 0,5 м/с2 үдеумен қозғалып келе жатқан дене тежелгеннен кейін 20 секундтан соң тоқтады. Оның тежелу жолы және бастапқы жылдамдығы

А) 100 м ; 10 м/с

В) 500 м ; 10 м/с

С) 200 м ; 10 м/с

D) 100 м ; 60 м/с

Е) 100 м ; 20 м/с


3

36 км/сағ жылдамдықпен қозғалған автомобиль кенеттен тежелді. Егер үдеу 4 м/с2 болса, автомобильдің тежелу жолы және толық тоқтағанға дейінгі уақыты

А) 10 м ; 2,5 с

В) 12,5 м ; 2,5 с

С) 22,5 м ; 3,5 с

D) 22,5 м ; 2,5 с

Е) 12,5 м ; 3,5 с


4

Бастапқы жылдамдығы 10 м/с болатын дене -2 м/с2 үдеумен қозғалады. Дененің 8 с ішінде жүріп өткен жолы

А) 16 м

В) 80 м

С) 20 м

D) 64 м

Е) 12 м


5

Массалары m1=m2=1кг екi шардың арақашықтығы R болғанда олардың арасындағы өзара гравитациялық әсер күшi F. Осындай қашықтықтағы массалары 3кг және 2 кг екi шардың тартылыс күшi

А) F

В) 25 F

С) 6 F

D) 36 F

E) 10 F


6

Лифт 10 м/с2 үдеумен вертикаль жоғары қозғалып барады. Лифт ішіндегі массасы 60 кг адамның салмағы

( g =10 м/с2)

А) 60 Н

В) 0

С) 600 Н

D) 800 Н

Е) 1200 Н


7

Суға батырылған көлемі 200 см3 денеге әсер ететін итеруші күш

А) 1 Н

В) 2 Н

С) 3 Н

D) 4 Н

Е) 0,5 Н


8

320 Н күштің әсерінен амортизатордың серіппесі 9 мм сығылды, 1,6 кН жүктемеде серіппенің сығылуы

А) 65 мм

В) 45 мм

С) 35 мм

D) 54 мм

Е) 48 мм


9

Массасы 2 кг, 4 м/с жылдамдықпен қозғалған шар, массасы 2 кг тыныштықта тұрған шармен серпімсіз соқтығысады, шарлардың толық кинетикалық энергиясы

А) 6 Дж

В) 10 Дж

С) 18 Дж

D) 8 Дж

Е) 15 Дж


10

Егер дененің жылдамдығы 2 есе арттcа, оның кинетикалық энергиясы

А) 2 есе артады

В) 4 есе артады

С) 2 есе кемиді

D) өзгермейді

Е) 4 есе кемиді


11

Горизонталь жазықтықта массасы m және 2m екі білеуше сығылған салмақсыз серіппе арқылы жіппен байланып қойылған. Жіпті күйдіріп үзеді. Денелердің импульстері

А) Р1=2Р2

В) Р2=4Р1

С) Р12

D) Р1=3Р2

Е) Р2=5Р1


12

Бастапқы кинетикалық энергиясы 400 Дж және массасы 2 кг тасты тік жоғары лақтырған. Тастың жылдамдығы 10 м/с болғандағы көтерілу биіктігі

А) 20 м

В) 5 м

С) 15 м

D) 19 м

Е) 10 м


13

Массасы 7 кг шана 5 м биіктіктен сырғанап түсіп, таудың етегінде 100 Дж кинетикалық энергияға ие болды. Шананы тау етегінен қайтадан сол биіктікке көтеру үшін , тау бетінің жазықтығының бойымен күш түсіре отырып, атқаратын жұмысы

А) 200 Дж

В) 500 Дж

С) 350 Дж

D) 600 Дж

Е) 250 Дж


14

Қалыпты жағдайда сутегінің 22,4 дм3 көлеміндегі молекула саны (k=1,38∙10-23 Дж/К)

А) 6∙10 23

В) 6∙10 25

C) 2,6∙10 23

D) 6,6∙10 26

Е) 4,2∙10 13


15

Көлемі 0,01м3 ыдыста 6∙10 10 газ молекуласы бар. Молекулалардың концентрациясы

А) 6∙10 12 м-3

В) 6 ∙10 10 м-3

C) 4 ∙10 8 м-3

D) 8 ∙10 6 м-3

Е) 6 ∙10 4 м-3


16

Тығыздығы 1,2 кг/м3, қысымы 9 кПа газдың молярлық массасы 4 г/ моль. Газдың температурасы (R=8,31Дж/(моль∙К))

А) 36 К

В) 360 К

C) 3,6 К

D) 63 К

Е) 6,3 К


17

Қысымы 8∙10 5 Па, көлемі 1 м3 және молекулалар саны 3∙10 27 –ге тең бір атомды идеал газдың орташа кинетикалық энергиясы

А) 4∙10 -27 Дж

В) 8 ∙10 27 Дж

C) 8 ∙10-22 Дж

D) 4 ∙10 -22 Дж

Е) 6 ∙10 -22 Дж


18

Қысымы 105 Па және 130 С температурадағы идеал газ молекулаларының концентрациясы (k=1,3810-23 Дж/К)

А) 2,51025

B) 2,51024

C) 2,51023

D) 5 1025

E) 2,5 108


19

Газ 300 Дж жылу мөлшерін алғанда ішкі энергиясы 200 Дж-ге артты. Газдың істеген жұмысы

А) 300 Дж

В) 100 Дж

C) 200 Дж

D) 50 Дж

Е) 150 Дж


20

127 0С температурадағы массасы 4 г гелийдің ішкі энергиясы (М(Не) =410-3кг/моль)

А) ≈9 кДж

В) ≈5 кДж

С) ≈7 кДж

D) ≈8 кДж

Е) ≈6 кДж


21

2 ∙104 Дж жылу мөлшері берілгенде,газ 5 ∙104 Дж жұмыс атқарса, оның ішкі энергиясының өзгерісі

А) 3∙104 Дж

В) 6 ∙104 Дж

C) -3 ∙104 Дж

D) -6 ∙104 Дж

Е) 0


22

Жер бетіндегі электр өрісінің кернеулігі 130 В/м. Жердің толық заряды (Rж=6400 км; k=9∙109)

А) 25∙10-9 Кл

В) 12,5 ∙106 Кл

C) 5 ∙105 Кл

D) 36 ∙108 Кл

Е) 6 ∙105 Кл


23

Сыйымдылығы 7 пФ, кернеуі 200 В конденсатор энергиясы

А) 14 ∙10-7 Дж

В) 4,5 ∙10-7 Дж

C) 15 нДж

D) 225 нДж

Е) 140 нДж


24

Бірдей қашықтықта орналасқан зарядтардың өзара әсерлесу күшінің мәні ең аз болатын орта

А) керосинде, =2,1

В) ауада, =1,006

C) суда, =81

D) спиртте, =33

Е) вакуумда, =1


25

Шамға қосылған амперметрдің көрсетуі 0,2 А. Желіге тағы осындай шамды тізбектей қоссақ, амперметр көрсетуі

А) 0,15 А

В) 0,2 А

С) 0,3 А

D) 0,1 А

Е) 0.4 А


26

Кедергісі 24 Ом өткізгішке тізбектің жалпы кедергісі 20 Ом болатындай етіп, қосылған екінші өткізгіштің кедергісі және оны қосудың тәсілі

A) 24 Ом, тізбектей

B) 20 Ом, тізбектей

C) 120 Ом, параллель

D) 60 Ом, параллель

E) 44 Ом, параллель


27

Электролиз процесі кезінде 2 секундта оң иондар катодқа 4 Кл-ға тең оң зарядты тасымалдайды. Ал анодқа теріс иондар да 4 Кл-ға тең теріс зарядты тасымалдайды. Тоқ күші

A) 8 А

B) 2 А

C) 6 А

D) 0

E) 4 А


28

Индуктивтілігі 2 Гн катушкадан тұрақты электр тогы өтеді. Тізбектегі ток күші 3А болса, магнит өрісінің энергиясы

А) 48 Дж

В) 18 Дж

C) 12 Дж

D) 9 Дж

Е) 3 Дж


29

Магнит өрісінің энергиясы 16 есе азайса, ток күші

А) 16 есе азайған

В) 8 есе артқан

С) 4 есе азайған

D) 4 есе артқан

Е) 16 есе артқан


30

Ұзындығы 160 см математикалық маятник қозғалыс басталғаннан кейін 10 с ішінде тепе-теңдік нүктесінен

А) 7 рет өтеді

В) 8 рет өтеді

С) 9 рет өтеді

D) 10 рет өтеді

Е) 6 рет өтеді


31

Ұзындығы 40 см математикалық маятник жібін, тағы 120 см-ге ұзартсақ, оның тербеліс жиілігі

А) 4 есе артады

В) 2 есе артады

С) 2 есе кемиді

D) 3 есе артады

Е) 3 есе кемиді


32

Тербеліс жиілігі 2 есе өссе, үдеудің амплитудасы

А) 2 есе артады

В) өзгермейді

С) 4 есе артады

D) 2 есе кемиді

Е) 4 есе кемиді


33

Тербеліс жиілігі 10 МГц электромагниттік толқынның ұзындығы

А) 3∙104 м

В) 30 м

C) 300 м

D) 3 ∙106 м

Е) 2∙104 м


34

Жинағыш линзаның көмегiмен жарқырайтын нүктенiң кескiнi алынған. Егер d=0,5 м, f=1 м болса, линзаның фокус аралығы

А) 0,33 м

В) 0,5 м

С) 1,5 м

D) 3 м

Е) 2,5 м


35

Жарық сәулесiнiң түсу бұрышының белгiлi бiр α мәнiнде түсу бұрышы синусының сыну бұрышының синусына қатынасы n. Түсу бұрышын 2 есе арттырғанда осы қатынас

А)

В) n

C) 2n

D)

E)


36

Электронның цезий бетінен ұшып шыққандағы кинетикалық энергиясы 2,8∙10-19 Дж болса, цезий бетіне түскен жарық толқыны ұзындығы ( h=6,6310-34Джс; )

А) 0,5 мкм

В) 0,3 мкм

С) 0,4 мкм

D) 0,2 мкм

Е) 0,2 мкм


37

Энштейннiң салыстырмалы принципiмен түсiндiрiлетін тұжырымдар

А) Ортадағы кез келген жылдамдық жарық жылдамдығынан кiшi болады.

В) Механика заңдары инерциялдық санақ жүйелерiнде бiрдей болады.

С) Механика заңдары кез келген санақ жүелерiнде бiрдей болады.

D) Барлық инерциялдық санақ жүйелерiнде табиғаттың барлық заңдары бiрдей болады.

Е) Ортадағы кез келген жылдамдық жарық жылдамдығынан үлкен болады.


38

Атом ядросын құрайтын бөлшектер

А) нейтрон мен электрон

В) нейтрон мен протон

С) электрон мен протон

D) нейтрон

Е) электрон


39

Жартылай ыдырау периоды 25 жыл болса, 16 кг радиоактивті цезийдің 100 жылдан кейін ыдырамай қалған атомдарының массасы

А) 0,56 кг

В) 1,5 кг

C) 1,6 кг

D) 2 кг

Е) 1 кг


40

Суретте келтірілген өтулердің ішінде сәуле шығарылатыны
А) 1

В) 4

С) 5

D) 2

Е) 3
Похожие:

Автомобиль дөңгелектерінің сырғанау үйкеліс коэффициенті 0,4 iconЗадание B13 (№113155)
Из города a в город b выехал автомобиль, а через 2 часа следом за ним со скоростью 60 км/ч выехал мотоциклист, догнал автомобиль...
Автомобиль дөңгелектерінің сырғанау үйкеліс коэффициенті 0,4 iconИтоговый тест по математике 6 класс
За 3,5 часа автомобиль прошел 238 км. За какое время автомобиль пройдет 578 км, если будет двигаться с той же средней скоростью?
Автомобиль дөңгелектерінің сырғанау үйкеліс коэффициенті 0,4 iconКонтрольная работа за первое полугодие
Автомобиль 2 ч ехал по просёлочной дороге со скоростью 70 км/ч, а затем 4 ч со скоростью 80 км/ч. Сколько километров проехал автомобиль...
Автомобиль дөңгелектерінің сырғанау үйкеліс коэффициенті 0,4 icon3. По выпуклому мосту, радиус которого 90 м, со скоростью 54 км/ч движется автомобиль массой 2000 кг
По выпуклому мосту, радиус которого 90 м, со скоростью 54 км/ч движется автомобиль массой 2000 кг. В точке моста, направление на...
Автомобиль дөңгелектерінің сырғанау үйкеліс коэффициенті 0,4 iconКонтрольная работа по физике. (9 класс) Вариант I. Часть (Выберите верный вариант ответа) Автомобиль за 2 мин увеличил свою от 18км/ч до 61,2км/ч. С каким ускорением двигался автомобиль?
Составил: Горшков А. В., учитель физики моу «Юксарская средняя общеобразовательная школа»
Автомобиль дөңгелектерінің сырғанау үйкеліс коэффициенті 0,4 iconПервая: Найдите значение выражения: 8+6,25-2,25112-212
Автомобиль проехал 480 км, из них 15% он проехал по грунтовой дороге. Сколько километров проехал автомобиль по грунтовой дороге?
Автомобиль дөңгелектерінің сырғанау үйкеліс коэффициенті 0,4 iconЗадание B2 (№26864)
На оси абсцисс откладывается число оборотов в минуту. На оси ординат – крутящий момент в Н∙м. Чтобы автомобиль начал движение, крутящий...
Автомобиль дөңгелектерінің сырғанау үйкеліс коэффициенті 0,4 icon1. Автомобиль массой 2 тонны при силе тяги двигателя 3000 н движется с ускорением 1м/с
Автомобиль массой 2 тонны при силе тяги двигателя 3000 н движется с ускорением 1м/ Найти силу трения, мешающую такому движению
Автомобиль дөңгелектерінің сырғанау үйкеліс коэффициенті 0,4 icon1. Кто сконструировал первый автомобиль в России?

Автомобиль дөңгелектерінің сырғанау үйкеліс коэффициенті 0,4 iconПрайс-лист на автомобиль Chevrolet Lacetti (универсал)

Автомобиль дөңгелектерінің сырғанау үйкеліс коэффициенті 0,4 iconПрайс-лист на автомобиль Chevrolet Lacetti (хетчбэк)

Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©lib2.podelise.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы