Уроку icon

УрокуНазваниеУроку
Дата конвертации28.12.2013
Размер51.61 Kb.
ТипДокументы
источник
1. /алгебра-10/al_roganin_10_urok_01.doc
2. /алгебра-10/al_roganin_10_urok_02.doc
3. /алгебра-10/al_roganin_10_urok_03.doc
4. /алгебра-10/al_roganin_10_urok_04.doc
5. /алгебра-10/al_roganin_10_urok_05.doc
6. /алгебра-10/al_roganin_10_urok_06.doc
7. /алгебра-10/al_roganin_10_urok_07.doc
8. /алгебра-10/al_roganin_10_urok_08.doc
9. /алгебра-10/al_roganin_10_urok_09.doc
10. /алгебра-10/al_roganin_10_urok_10.doc
11. /алгебра-10/al_roganin_10_urok_11.doc
12. /алгебра-10/al_roganin_10_urok_12.doc
13. /алгебра-10/al_roganin_10_urok_13.doc
14. /алгебра-10/al_roganin_10_urok_14.doc
15. /алгебра-10/al_roganin_10_urok_15.doc
16. /алгебра-10/al_roganin_10_urok_16.doc
17. /алгебра-10/al_roganin_10_urok_17.doc
18. /алгебра-10/al_roganin_10_urok_18.doc
19. /алгебра-10/al_roganin_10_urok_19.doc
20. /алгебра-10/al_roganin_10_urok_20.doc
21. /алгебра-10/al_roganin_10_urok_21.doc
22. /алгебра-10/al_roganin_10_urok_22.doc
23. /алгебра-10/al_roganin_10_urok_23.doc
24. /алгебра-10/al_roganin_10_urok_24.doc
25. /алгебра-10/al_roganin_10_urok_25.doc
26. /алгебра-10/al_roganin_10_urok_26.doc
27. /алгебра-10/al_roganin_10_urok_27.doc
28. /алгебра-10/al_roganin_10_urok_28.doc
29. /алгебра-10/al_roganin_10_urok_29.doc
30. /алгебра-10/al_roganin_10_urok_30.doc
31. /алгебра-10/al_roganin_10_urok_31.doc
32. /алгебра-10/al_roganin_10_urok_32.doc
33. /алгебра-10/al_roganin_10_urok_33.doc
34. /алгебра-10/al_roganin_10_urok_34.doc
35. /алгебра-10/al_roganin_10_urok_35.doc
36. /алгебра-10/al_roganin_10_urok_36.doc
37. /алгебра-10/al_roganin_10_urok_37.doc
38. /алгебра-10/al_roganin_10_urok_38.doc
39. /алгебра-10/al_roganin_10_urok_39.doc
40. /алгебра-10/al_roganin_10_urok_40.doc
41. /алгебра-10/al_roganin_10_urok_41.doc
42. /алгебра-10/al_roganin_10_urok_42.doc
43. /алгебра-10/al_roganin_10_urok_43.doc
44. /алгебра-10/al_roganin_10_urok_44.doc
45. /алгебра-10/al_roganin_10_urok_45.doc
46. /алгебра-10/al_roganin_10_urok_46.doc
47. /алгебра-10/al_roganin_10_urok_47.doc
48. /алгебра-10/al_roganin_10_urok_48.doc
49. /алгебра-10/al_roganin_10_urok_49.doc
50. /алгебра-10/al_roganin_10_urok_50.doc
51. /алгебра-10/al_roganin_10_urok_51.doc
52. /алгебра-10/al_roganin_10_urok_52.doc
53. /алгебра-10/al_roganin_10_urok_53.doc
54. /алгебра-10/al_roganin_10_urok_54.doc
55. /алгебра-10/al_roganin_10_urok_55.doc
56. /алгебра-10/al_roganin_10_urok_56.doc
57. /алгебра-10/al_roganin_10_urok_57.doc
58. /алгебра-10/al_roganin_10_urok_58.doc
59. /алгебра-10/al_roganin_10_urok_59.doc
60. /алгебра-10/al_roganin_10_urok_60.doc
61. /алгебра-10/al_roganin_10_urok_61.doc
62. /алгебра-10/al_roganin_10_urok_62.doc
63. /алгебра-10/al_roganin_10_urok_63-70.doc
Урок 1 Тема уроку
Урок 2 Тема уроку
Урок 3 Тема уроку: Побудова графіків функцій за допомогою геомет­ричних перетворень
Урок 4 Тема уроку
Урок 5 Тема уроку
Урок 6 Тема уроку
Урок 7 Тема уроку
Урок 8 Тема уроку
Урок 9 Тема уроку
Урок 10 Тема уроку
Контрольна робота № Мета уроку: Перевірити знання, уміння і навички учнів з вивче­ної теми
Урок 12 Тема уроку
Урок 13 Тема уроку
Урок 14 Тема уроку
Урок 15 Тема уроку
Контрольна робота № Мета уроку
Урок 17 Тема уроку
Урок 18 Тема уроку
Урок 19 Тема уроку
Урок 20 Тема уроку
Урок 21 Тема уроку
Урок 22 Тема уроку
Урок 23 Тема уроку
Урок 24 Тема уроку
Урок 25 Тема уроку
Урок 26 Тема уроку: Розв'язування дробово-раціональних рівнянь. Мета уроку: Познайомити учнів з розв'язуванням дробово-раціо­нальних рівнянь
Урок 27 Тема уроку
Урок 28 Тема уроку
Урок 29 Тема уроку
Урок 30 Тема уроку
Урок 31 Тема уроку
Контрольна робота № Мета уроку: Перевірити знання, уміння і навички учнів з теми «Тригонометричні рівняння і нерівності»
Урок 33 Тема уроку: Корінь п -го степеня. Арифметичний корінь п -го сте­пеня І його властивості. Мета уроку: Повторити
Урок 34 Тема уроку
Урок 35 Тема уроку
Урок 36 Тема уроку: Дії над радикалами. Мета уроку: Познайомити учнів з діями над радикалами: дода­вання І
Урок 37 Тема уроку
Урок 38 Тема уроку
Урок 39 Тема уроку
Урок 40 Тема уроку
Урок 41 Тема уроку
Контрольна робота № Мета уроку: Перевірити знання, уміння і навички учнів з теми «Степенева функція»
Урок 43 Тема уроку
Урок 44 Тема уроку
Урок 45 Тема уроку
Урок 46 Тема уроку
Урок 47 Тема уроку
Урок 48 Тема уроку
Урок 49 Тема уроку
Урок 50 Тема уроку
Урок 51 Тема уроку
Контрольна робота № Мета уроку: Перевірити знання, уміння і навички учнів з теми «По­казникова функція»
Урок 53 Тема уроку
Урок 54 Тема уроку
Урок 55 Тема уроку
Урок 56 Тема уроку
Урок 57 Тема уроку
Урок 58 Тема уроку
Урок 59 Тема уроку
Урок 60 Тема уроку
Урок 61 Тема уроку
Контрольна робота № Мета уроку: Перевірити знання, уміння і навички учнів з теми «Ло­гарифмічна функція»
Уроку

УРОКИ 63-70

Уроки 63—70 відповідають V розділу програми з алгебри та початків аналізу «Резерв навчального часу», і вчитель може ви­користовувати цей час на власний розсуд з урахуванням рівня математичної підготовки учнів.

Ці години можна використати на повторення на початку на­вчального року, як додаткові години на окремі теми або для узагальнення й систематизацію матеріалу і повторення в кінці навчального року.

Якщо «Резерв навчального часу» вчитель вирішив викорис­тати на повторення в кінці навчального року, то можна реко­мендувати таке тематичне планування.

Повторення (8 год.)

№ п/п

Тема уроку


Кількість

годин

Дати проведення уроків


10-А

10-Б

10-В

63.

Тригонометричні функції

1


64.

Тригонометричні рівняння, системи і нерівності

1


65.

Степенева функція. Ірраціональні рівняння, нерівності і системи

1


66.

Показникова функція. Показникові рівняння, системи, нерівності

1


67.

Логарифмічна функція. Логарифмічні рівняння, нерівності, системи

1


68.

Узагальнення і систематизація навчального матеріалу

1


69.

Підсумкова контрольна робота № 7

1


70.

Аналіз контрольної роботи. Підсумковий урок

1Планування уроків 63—70 слід провести з урахуванням реаль­них навчальних досягнень учнів, використавши матеріали уро­ків 1—62.

Наведемо підсумкову контрольну роботу № 7.


Тема уроку: Контрольна робота № 7 (підсумкова).

Мета уроку: Перевірити знання, уміння і навички учнів з курсу алгебри і початків аналізу.

Варіант 1

1. Спростіть вираз (1 бал)

2. Розв'яжіть рівняння:

а) = 2. (2 бали)

б) 1 + log2(x + 5) = log2(5x – 1) + log2(x – 1). (2 бали)

3. Розв'яжіть нерівність:

a) 4sin cos < -l. (2 бали) б) . (2 бали)

4. Побудуйте графік функції у = - cos(х + π + 1). (2 бали)

5. Обчисліть arctgarctg (-1) (2 бали)

Варіант 2

1. Спростіть вираз . (1 бал)

2. Розв'яжіть рівняння:

а) + = 2. (2 бали)

б) log3(x + 3) – log3(x – 1) = 1 – lоg3(4 – х). (2 бали)

3. Розв'яжіть нерівність:

а) sin 3x cos х – cos 3x sin х . (2 бали) б) . (2 бали)

4. Побудуйте графік функції у = - sin . (2 бали)

5. Обчисліть . (1 бал)

Варіант З


1. Спростіть вираз . (1 бал)

2. Розв'яжіть рівняння:

а) + = . (2 бали)

б) log2(2x – 1) + log2(x + 1) = 2 + log2(x + 2). (2 бали)

3. Розв'яжіть нерівність:

а) cos2 sin2 > - 0,5. (2 бали) б) . (2 бали)

4. Побудуйте графік функції у = tg . (2 бали)

5. Обчисліть arcsin . (2 бал)

Варіант 4


1. Спростіть вираз . (1 бал)

2. Розв'яжіть рівняння:

а) + = 3. (2 бали)

б) log3(3x – 1) + log3(x + 1) = 1 + log3(x + 3). (2 бали)

3. Розв'яжіть нерівність:

а) sin 2x sin х – cos 2x cos x . (2 бали) б) . (2 бали)

4. Побудуйте графік функції y = tg .(2 бали)

5. Обчисліть tg . (1 бал)

Відповідь:

В-1. 1. . 2. а) 6; б)3. 3. a) , n Z; б) (-; -4](0; 1].

4. Рис. 181. 5. .

B-2. 1. 135. 2. а) 5; б) 3. 3. a) , n Z; б) [-3; 0) [1; +).

4. Рис. 182. 5. 310.

В-3. 1. 27. 2. а) 3 і 6; б)3. 3. а) , n Z; б) (-; - 5] (0; 2].

4. Рис. 183. 5. .

В-4. 1. 10. 2. а) -1 і 2; б) 2. 3. а) , n Z; б) (-; 4] (0; 1].

4. Рис. 184. 5. -1.Похожие:

Уроку iconПлан-конспект уроку фізичної культури з елементами футболу для учнів 4-го класу. Тема уроку : Чарівний світ футболу. Завдання уроку
Шикування, привітання, рапорт, повідомлення завдань уроку. Техніка безпеки на уроці
Уроку iconКонспект інтегрованого уроку (українська мова й основи здоров’я) у 4 класі Автор: вчитель-методист Донецької зош №97 Федорченко Т. А. Тема уроку
Тема уроку. Закріплення знань, умінь І навичок з теми “Іменник”. Складові здорового способу життя
Уроку iconДокументи
1. /Беспалова_Материалы к уроку/Биография Суворова.doc
2. /Беспалова_Материалы...

Уроку iconУрок №5 Тема уроку
Мета уроку. Удосконалювати уміння учнів розв’язувати задачі на знаходження добутку вектора на число
Уроку iconПроцесс подготовки к уроку
Готовясь к уроку, следует, прежде всего, определить его место в системе других учебных занятий
Уроку iconСамооцінка ефективності уроку Схема 1
Яке місце цього уроку в темі, розділі, курсі? Його зв'язок із попередніми уроками?
Уроку iconДокументи
1. /Методич. реком. по современному уроку/1 Алгоритм подготовки к соврем. уроку.doc
Уроку iconУрок №1 Тема уроку
Мета уроку: Познайомити учнів з поняттям вектора, його абсолютною величиною, ввести поняття колінеарних, рівних векторів
Уроку iconТема уроку. Неспокій і талант два крила долі поета пісняра Андрія Малишка (пісенна творчість поета). Мета уроку
Мета уроку. Ширше ознайомити учнів з творчістю А. Малишка, які стали піснями, удосконалювати техніку виразного читання поезій, аналізувати...
Уроку iconТэма ўроку: " жывёльны свет Беларусі"
Задачы ўроку: выхаванне беражлівага дачынення да прыроды, развіццё культуры прамовы навучэнцаў, замацаванне атрыманых ведаў
Уроку iconТема уроку: Хобі. Мета уроку
Вчитель та черговий учень розмовляють про відсутніх учнів, про погоду і домашнє завдання
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©lib2.podelise.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы